K ČEMU MODUL SLOUŽÍ?

K programu RAALTRANS je možno dokoupit modul kilometrovníku spolu s orientačním výpočtem mýta.

Kilometrovník obsahuje mapu Evropy a okolí (orientačně obsahuje i většinu Asie a severní Afriky). Kilometrovník (plus orientační výpočet mýta) umožňuje rychle vypočíst optimální trasu včetně délky, cenových nákladů, času jízdy, mýta a zobrazit schéma trasy. Datová základna kilometrovníku s orientačním výpočtem mýta obsahuje cca 70000 sídel. Kilometrovník lze používat samostatně nebo v návaznosti na prohlížené nabídky přeprav a volných vozů. Jednoduše tak bez nutnosti přepisovat místa nakládky a vykládky do jiného programu, pouhým stiskem tlačítka vypočtete optimální trasu pro aktuálně vybranou nabídku.


VYUŽITÍ V PROGRAMU SPEDIČNÍ DATABANKY

Využití kilometrovníku v RAALTRANS

Výpočet trasy můžete zohlednit vybráním odpovídajícího vozidla. Do programu lze zadat vlastní auta, nastavit rychlosti na určitých typech silnic, náklady na jízdu, cenu mýta a dopravní omezení (tonáž auta, výšku, …). Trasa se pak vypočte se zohledněním těchto údajů. Vypočtenou trasu lze pak upravovat pouhým tažením myši.

V kilometrovníku lze zadat dopravní omezení na jednotlivých úsecích. Momentálně jsou již v kilometrovníku zadané dopravní omezení na silnicích v České republice. Kliknutím na úsek lze přidat další dopravní omezení, popř. upravit stávající.

Kilometrovník umí též orientační vypočíst cenu mýta v České republice, Slovensku, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Maďarsku a Polsku.

FUNKCE MODULU KILOMETROVNÍK

Výpočet trasy kilometrovníku

Zadání vlastní nabídky přepravy nebo auta lze provést buď v tabulkovém editoru, nebo přes detailní formulář. Zadávací formulář lze nastavit tak, aby vyhovovala vašim požadavkům. Lze si zvolit, které sloupce s údaji o nabídce se mají zobrazit, jejich pořadí i velikost.

Pro zrychlení zadávání lze využít i možnost předdefinovat si vaše vlastní vozy nebo standardní přepravy. Jednou zadáte všechny údaje o nabízeném vozidle či nákladu a pak již jen stačí při zadávání nabídky toto vozidlo vybrat ze seznamu zadaných, nebo stisknout vámi zvolenou klávesou zkratku a program vloží zadané údaje do nabídky.

Kilometrovník (plus orientační výpočet mýta) také umožňuje optimalizovat vícebodové a okružní trasy. Zadáte počátek, průjezdní sídla, konec trasy a program vám vypočte optimální pořadí průjezdů zadanými sídly.