Prémiová verze RAALTRANS

Na základě podnětu uživatelů jsme vyvinuli rozšířenou verzi programu RAALTRANS Editor s obchodním označením "PRIVÁT".

Program v této verzi umožňuje rozlišovat vlastní zadávané nabídky na privátní a veřejné. S veřejnými nabídkami zachází systém RAALTRANS stejně jako dosud se všemi nabídkami. Privátní nabídky jsou viditelné pouze v instalacích programu RAALTRANS Editor (s rozšířením "PRIVÁT") vámi definované skupiny uživatelů, tedy např. na všech vašich pobočkách či ve vašich spřátelených firmách. Změna stavu vlastní nabídky privátní na veřejnou (a naopak) je velmi snadná - stačí stisk tlačítka na formuláři pořízení vlastních nabídek či lze nastavit čas, kdy se nabídka stane veřejnou.

Stejně jednoduché je i filtrování zobrazených nabídek pomocí zaškrtávacího políčka v případě, kdy chcete vidět pouze privátní nabídky vašich poboček. To umožňuje např. při hledání volného vozu pro váš náklad nejprve projít privátní nabídky volných vozů všech vašich poboček, a teprve když neuspějete, začnete hledat ve veřejných nabídkách.

Rovněž vlastní nabídku můžete nejprve zveřejnit výhradně vašim kolegům z vašich poboček, a teprve když nenaleznete vhodné řešení ve vlastní firmě, změníte stav nabídky a nabídnete ji všem uživatelům databanky. Skupinu uživatelů nemusí tvořit jen pobočky jedné firmy. Touto formou mohou po vzájemně dohodě komunikovat např. i firmy, které spolu dlouhodobě intenzivně spolupracují.

Cena verze "PRIVÁT" je odvozena od klasického ceníku, kde se vždy počítá cena o 25% dražší.

JEDNODUCHOST

Zlepšení a zjednodušení komunikace mezi vašimi dispečery z různých pracovišť.

PŘEHLEDNOST

Odstranění rizika zadání zakázky mimo firmu v případech, kdy ji s výhodou může pokrýt sesterská pobočka či firma. Systém spolehlivě skrývá 'privátní' nabídky před ostatními uživateli databanky RAALTRANS. Je technicky zajištěno, že privátní nabídky uvidí pouze uživatelé z vámi definované skupiny.

JEDNOTNÝ SYSTÉM

Jednotné řešení vytěžování z interních i externích zdrojů. Vaši dispečeři pracují s programem, který už znají - úspora v zaškolení obsluhy proti případu, kdy byste interní vytěžování řešili jinak.

ÚSPORA

Úspora pořizovacích i provozních nákladů - nepotřebujete vlastní program a komunikační centrálu na interní řešení.